• Cash Drawer

  ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සියලුම වෙළද උපකරණ හා සේවාවන්

  කඩිනම්ව හා විශ්වාසනීයව

  (පොළී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට)

  වසරක වගකීම හා වගකීමෙන් පසු සේවාව

   

  Started ordering online 🚚👍

  drop message to shop your order…

 • Cash Register Scale – SHAB 80

  ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සියලුම වෙළද උපකරණ හා සේවා

  කඩිනම්ව හා විශ්වාසනීයව

  (පොළී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට)

  වසරක වගකීම හා වගකීමෙන් පසු සේවාව 

  Started ordering online 🚚👍

  Drop message to shop your order… 📲

 • Electronic Cash Register

  ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සියලුම වෙළද උපකරණ හා සේවා

  කඩිනම්ව හා විශ්වාසනීයව 

   

  (පොළී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට)

  වසරක වගකීම හා වගකීමෙන් පසු සේවාව

  Started ordering online  🚚👍

  Drop message to shop your order… 📲

Main Menu